Board Of Director

Honorable Founder 

Parampujya Shree Sadguru Sadanand Vishnu Zad Maharaj

Hon President 

Shree Vilas Vishnu Zad

Hon Executive President 

Shree Ramesh Anant Chindarkar

Hon Vice President 

Shree Milind Dasharath Narvekar

Hon Secretary 

Shree Bhalchandra Subhashchandra Raut

Hon Treasurer

Shree Devdatta Murlidhar Madye

Hon Members

Shree Dattatray Harishchandra Zad

Shree Mahadev Gopal Mungekar

Hon Advisor

Shree Vinayak Dattatray Nivekar

Shree Ravindra Ramchandra Pednekar

Shree Prakash Sahadev Walke

Internal Auditors

M/S Rajesh Salskar And Associates

Auditors

M/S Jambhekar and Associates

Bankers 

Bank Of Maharashtra – Malvan

HDFC Bank – Kudal

Sindhudurg District Central Co-op Bank Ltd – Malvan